Situar a Vida no centro, asumir que o Euro non é só unha moeda e que adoece de eivas xenéticas, claves fundamentais

You may also like...