Senra: “A día de hoxe inda segue sendo necesario reivindicar que os Dereitos Humanos son universais”

You may also like...