“No sector pesqueiro cómpre revisar o sistema de cotas, a etiquetaxe e por en valor os circuítos curtos”

You may also like...