No novo marco de relacións UE-ACP deber primar a soberanía dos pobos e pór fin ao neocolonialismo

You may also like...