Lídia Senra no pleno do Parlamento Europeo, sobre o balance de 60 anos da UE: “Non hai nada que celebrar”

You may also like...