Lídia Senra insta á UE para frear a discriminación entre países e frotas no reparto do dereito a pescar

You may also like...