Lídia Senra defende que a recollida de datos non supoña novas cargas económicas e administrativas para a frota artesanal e de baixura

You may also like...