Lídia Senra acusa á UE de perverter coas súas accións o concepto de “desenvolvemento sustentábel”

You may also like...