Consultamos á Comisión Europea se está disposta a valorar o reparto de cota por tripulante

You may also like...