Lídia Senra: “A crise do agro europeo non se soluciona só repartindo axudas, senón cunha política pública e forte”

You may also like...