A CE está a atentar contra a saúde pública vulnerando a súa propia lexislación e sentenzas xudiciais

You may also like...