A CE di que as medidas adoptadas polo Estado e a Xunta “dificilmente lograrán erradicar” a praga da pataca

You may also like...