Lidia Senra denuncia na CE que na Illa de Ons falta persoal e os medios cos que contan son escasos

You may also like...